Tomtevelger
Tomt nr. 52 og 54 SOLGTTomt nr. 56 og 58Tomt nr. 60 og 62Tomt nr. 50Tomt nr. 48 er solgtTomt nr. 46: SOLGTTomt nr. 44: SOLGTTomt nr. 42 SOLGTTomt nr. 38Tomt nr. 36Tomt 40 GRUNNEIERTOMTTomt nr. 34Tomt nr. 30 - SOLGTTomt nr. 47 - 61 SOLGTTomt 32 SOLGT.Tomt nr. 63 SOLGTTomt nr. 65. SOLGTTomt nr. 85 SOLGTTomt nr. 87Tomt nr. 91Tomt nr. 93Tomt nr. 67-69-71-73-75-77-79-81-83Tomt nr. 21Tomt nr. 25Tomt nr. 29Tomt nr. 2 og 4 SOLGTTomt nr. 93Tomt nr. 6 og 8 SOLGTTomt nr. 10 SOLGTTomt nr. 18 og 20: SOLGTTomt nr. 14 og 16 SOLGTTomt nr. 12 SOLGTTomt nr. 22: GRUNNEIERTOMTTomt nr. 24: SOLGT.Tomt nr. 28 SOLGTTomt 89: GRUNNEIERTOMTTomt nr. 23: GRUNNEIERTOMTTomt nr. 27: SOLGT.Tomt nr. 26: GRUNNEIERTOMTTomt nr. 39, 41, 43, 45. SOLGT.Tomt 31, 33, 35 og 37 SOLGT.LekeparkLekepark 2

Tomt nr. 52 og 54 SOLGT

Tomt nr. 56 og 58

Felt: B5
Tomt nr. 56 og 58
Type: Det tillates 1 enebolig eller 1 tomannsbolig per regulert tomt.
Takform: Flatt tak
Areal: 1383 kvm.
BYA: 40 %.
Underetasje: nei
Pris: 1.850.000,-

Tomt nr. 60 og 62

Felt: B5
Tomt: 60 og 62
Type: Det tillates 1 enebolig eller 1 tomannsbolig per regulert tomt.
Takform: Flatt tak
Areal: 1265 kvm.
BYA: 40 %
Underetasje: Nei
Pris: 1.800.000,-

Tomt nr. 50

Felt: B4-2
Tomt: 50
Type: 
Eneboligtomt
Takform: 
Flatt tak
Area
l: 619 kvm
BYA: 40 %
Underetasje: Ja
Pris: 1.280.000,-

Tomt nr. 48 er solgt

Tomt nr. 46: SOLGT

Tomt nr. 44: SOLGT

Tomt nr. 42 SOLGT

Tomt nr. 38

Felt: B4-1
Type: 
Eneboligtomt
Takform: 
Saltak
Area
l: 607 kvm
BYA: 40 %
Underetasje: Ja
Pris: 1.190.000,-

Tomt nr. 36

Felt: B4-1
Type: 
Eneboligtomt
Takform:
 Saltak.
Areal:
622 kvm.
BYA: 40%
Underetasje: Ja
Pris: 1.190.000,-

Tomt 40 GRUNNEIERTOMT

Tomt nr. 34

Felt: B4-1
Tomt: nr.34
Type:
Eneboligtomt
Takform: 
Saltak.
Area
l: 631 kvm.
BYA: 40%
Underetasje: Ja
Pris: 1.250.000,-

Tomt nr. 30 - SOLGT

Tomt nr. 47 - 61 SOLGT

Tomt 32 SOLGT.

Tomt nr. 63 SOLGT

Tomt nr. 65. SOLGT

Tomt nr. 85 SOLGT

Tomt nr. 87

Felt: B6
Type: 
Eneboligtomt
Takform: 
Flatt tak.
Area
l: 693 kvm.
BYA: 40%
Underetasje: Nei
Sekundærleilighet: Ja
Pris: 950.000,-

Tomt nr. 91

Felt: B6
Tomt nr. 91
Type: 
Eneboligtomt
Takform: 
Flatt tak
Area
l: 661 kvm.
BYA: 40%
Underetasje: Nei
Pris: 950.000,-

Tomt nr. 93

Felt: B6
Tomt nr. 93
Type: 
Eneboligtomt
Takform: 
Flatt tak.
Area
l: 679 kvm.
BYA: 40%
Underetasje: Nei
Sekundærleilighet: Ja
Pris: 920.000,-

Tomt nr. 67-69-71-73-75-77-79-81-83

Prosjekterte boliger med flatt tak kommer for salg.
Kontakt Agder Bolig v/Rune Johnsen tlf 907 39455.

Tomt nr. 21

Felt: B3
Tomt nr. 21
Type: 
Eneboligtomt
Takform: 
Saltak.
Area
l:670 kvm.
BYA: 40%
Underetasje: Ja
Pris: 890.000,-

Tomt nr. 25

Felt: B3
Tomt nr. 25
Type: 
Eneboligtomt
Takform:
 Saltak.
Area
l: 588 kvm.
BYA: 40%
Underetasje: Ja
Pris: 990.000,-

Tomt nr. 29

Felt: B3
Tomt
 nr. 29
Type: 
Eneboligtomt
Takform: 
Saltak.
Area
l: 683 kvm.
BYA: 40%
Underetasje: Nei
Pris: 1.090.000,-

Tomt nr. 2 og 4 SOLGT

Tomt nr. 93

Felt: B6
Tomt
 nr. 93
Type: 
Eneboligtomt
Takform:
 Flatt tak.
Area
l: 679 kvm.
BYA: 40%
Underetasje: Nei
Pris: 920.000,-

Tomt nr. 6 og 8 SOLGT

Tomt nr. 10 SOLGT

Tomt nr. 18 og 20: SOLGT

Tomt nr. 14 og 16 SOLGT

Tomt nr. 12 SOLGT

Tomt nr. 22: GRUNNEIERTOMT

Tomt nr. 24: SOLGT.

Tomt nr. 28 SOLGT

Tomt 89: GRUNNEIERTOMT

Tomt nr. 23: GRUNNEIERTOMT

Tomt nr. 27: SOLGT.

Tomt nr. 26: GRUNNEIERTOMT

Tomt nr. 39, 41, 43, 45. SOLGT.

Tomt 31, 33, 35 og 37 SOLGT.

Lekepark

Lekeplass nummer 1
Sandkasse
Huskestativ
Roterende karusell
Sittebenker med bord
Klatrestativ

Lekepark 2

Lekepark 2